Lízing – Finanszírozás felsőfokon

A lízing egy olyan finanszírozási forma, amely kíméli a működő tőkét és kitermeli az árát, ezért a kis- és középvállalkozások által leggyakrabban választott konstrukció. További előnye a hitelnél rugalmasabb elbírálás és a kedvező elszámolás, a kevesebb önerő és fedezet, valamint a hozzá köthető egyéb szolgáltatások tág köre.

A lízing lehetővé teszi az eszközberuházásokat nagyobb összegű induló költségek nélkül, folyamatosan likvid forrást biztosítva a cég operatív működéséhez. Megalapozott beruházási döntés mellett a havi lízingdíjak az adott eszközzel kitermelhetők, valamint a lízingdíjak fizetési ütemezése a vállalkozás szezonális árbevételei szerint alakítható.

A lízingdíjak illeszthetők a cég bevételeihez, így azok forintban és euróban is fizethetők. Társaságok számára előny a tőkerész amortizálhatósága, a kamat költségként való elszámolása, valamint az, hogy bizonyos típusával (operatív lízing) a beruházást mérlegen kívül lehet tartani, díjait költségként el lehet számolni.

Pénzügyi partnerünk igyekszik a legtöbb finanszírozási igényre megoldást találni, így megbízható partner a Daihen Varstroj hegesztőrobotok, illetve a különböző plazmavágó berendezések finanszírozásánál is.

Egyszerű, gyors és problémamentes ügyintézésre törekszünk. Miután áttekintette a bonitásvizsgálathoz szükséges dokumentumlistánkat, javasoljuk, hogy azok birtokában forduljon bizalommal szakembereinkhez, akik átbeszélik Önnel a tervezett beruházást, majd a megfelelő lízingfajta kiválasztása után kidolgozzák a személyre szabott lízingajánlatot.

A bonitásvizsgálathoz szükséges dokumentumok:

– elfogadott finanszírozási ajánlat,
– öninformációs lap/finaszírozási kérelem,
– szállítói ajánlat/szállítási szerződés,
– személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (társaságok esetében a cégképviseletre jogosultak részéről),
– aláírási címpéldány (társaságok esetében),
– vállalkozói vagy őstermelői igazolvány (egyéni vállalkozók esetében),
– előző 2 gazdasági üzleti év beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat, egyéni vállalkozások esetében naplófőkönyv/pénztárkönyv),
– főkönyvi kivonat az aktuális időszakról,
– 30 napnál nem régebbi NAV igazolás köztartozás mentességéről.